Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Indhold

Forældresamarbejde


Et åbent og tæt samarbejde institution og forældre imellem bidrager til barnets trivsel og udvikling.

Vi vil herunder skitsere de gensidige forventninger, vi tænker kan være grundlaget for dette samarbejde:

Forældre kan forvente følgende:

 • At pædagogerne har en professionel viden om det pædagogiske og det udviklingspsykologiske område.
 • At medarbejderne og ledelsen yder en god omsorg og skaber trygge rammer i hverdagen.
 • At leg og læring prioriteres højt og at medarbejderne er medskabende af dette.
 • At institutionen og familien samarbejder om barnets og børnefællesskabets trivsel og udvikling.
 • At pædagogerne kan vejlede, drøfte og samarbejde om små og store spørgsmål og udfordringer i forhold til barnets trivsel og udvikling.
 • At ledelsen bevidst arbejder med pædagogisk faglighed og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
 • At ledelsen sikrer rammerne omkring barnet.
 • At ledelsen sikrer information via en opdateret hjemmeside og jævnlig information via Tabulex.


Forventninger til forældre:

 • At I er loyale overfor institutionens politikker.
 • At I har et medansvar for, at alle børn har det godt ve at tale positivt om andre børn og forældre.
 • At I har et medansvar for at holde jer orienteret om barnets trivsel i institutionen.
 • At I støtter op om og er engageret i barnets hverdag.
 • At I holder jer orienteret om institutionens aktiviteter og arrangementer.
 • At barnet er parat til en institutionshverdag - at barnet er rask, får tilskrækkelig søvn og nærende kost.
 • At I henvender jer til institutionen, hvis I har ris eller ros - så dialog er mulig.


Vi ser frem til et åbent og konstruktivt samarbejde med jer og til at bidrage til et godt institutionsliv og gode udviklingsmuligheder for jeres bar.
I er altid velkomne til at stille spørgsmål og give kommentarer.